113 câu tục ngữ Tiếng Anh thông dụng

   Đây là 113 câu tục ngữ Tiếng Anh thông dụng, mà bạn sẽ dùng trong tiếng Anh, bạn cũng có thể dùng để dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt một cách dễ dàng mà Công ty VISION Global muốn chia sẻ

   tl_files/upload-here/MAI THIEN ANH/DICH THUAT/113-cau-tuc-ngu-Tieng-Anh-thong-dung.jpg 

   113 câu tục ngữ Tiếng Anh thông dụng

   1. Có qua có lại mới toại lòng nhau
   You scratch my back and I’ll scratch yours
   2. Có mới nới cũ
   New one in, old one out
   3. Mất bò mới lo làm chuồng
   It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
   4. Gừng càng già càng cay
   With age comes wisdom
   5. Không có gì quý hơn độc lập tự do
   Nothing is more precious than independence and freedom
   6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
   Handsome is as handsome does
   7. Múa rìu qua mắt thợ
   Never offer to teach fish to swim
   8. Chưa học bò chớ lo học chạy
   To try to run before the one can walk
   9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
   Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
   10. Tiền nào của nấy
   You get what you pay for
   11. Khỏe như trâu
   As strong as a horse
   12. Đường nào cũng về La Mã
   All roads lead to Rome
   13. Hữu xạ tự nhiên hương
   Good wine needs no bush
   14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
   Diamond cuts diamond
   15. Thương cho roi cho vọt
   Spare the rod and spoil the child
   16. Nói một đường làm một nẻo
   Speak one way and act another
   17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài
   Don’t judge a book by its cover
   18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
   It’s no use beating around the bush
   19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
   Man proposes God deposes
   20. Xa mặt cách lòng
   Out of sight out of mind
   21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
   East or West home is best
   22. Chín người 10 ý
   So many men, so many minds
   23. Không ai hoàn hảo cả
   Every man has his mistakes
   24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
   Love me love my dog
   25. Cái gì đến cũng đến
   What will be will be
   26. Sông có khúc người có lúc
   Every day is not Sunday
   27. Nhập gia tùy tục
   When in Rome do as the Romans do
   28. Cười người hôm trước hôm sau người cườ
   iHe laughs best who laughs last
   29. Chậm mà chắc
   Slow but sure
   30. Cái nết đánh chết cái đẹp
   Beauty is only skin deep
   31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
   Jack of all trades and master of none
   32. Nồi nào úp vung nấyEvery Jack has his Jill
   33. Hoạn nạn mới biết bạn hiềnA friend in need is a friend indeed
   34. Ác giả ác báo
   Curses come home to roost
   35. Tay làm hàm nhai
   No pains no gains
   36. Tham thì thâm
   Grasp all lose all
   37. Nói thì dễ làm thì khó
   Easier said than done
   38. Dễ được thì cũng dễ mất
   Easy come easy go
   39. Phi thương bất phú
   Nothing venture nothing gains
   40. Mỗi thời mỗi cách
   Other times other ways
   41. Còn nước còn tát
   While there’s life, there’s hope
   42. Thùng rỗng kêu to
   The empty vessel makes greatest sound
   43. Có tật giật mình
   He who excuses himself, accuses himself
   44. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
   Beauty is in the eye of the beholder
   45. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
   Blood is thicker than water
   46. Cẩn tắc vô ưu
   Good watch prevents misfortune
   47. Ý tưởng lớn gặp nhau
   Great minds think alike
   48. Điếc không sợ súng
   He that knows nothing doubts nothing
   49. No bụng đói con mắt
   His eyes are bigger than his belly
   50. Vạn sự khởi đầu nan
   It’s the first step that counts
   51. Cha nào con nấy
   Like father like son
   52. Ăn miếng trả miếng
   Tit for tat
   53. Càng đông càng vui
   The more the merrier
   54. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
   When the cat is away, the mice will play
   55. Chứng nào tật nấy
   Who drinks will drink again
   56. Nói trước bước không quaDon’t count your chickens before they hatch
   57. Chở củi về rừngTo carry coals to Newcastle
   58. Dục tốc bất đạtHaste makes waste
   59. Cùi không sợ lởIf you sell your cow, you will sell her milk too
   60. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
   Neck or nothing
   61. Ở hiền gặp lànhA good turn
   deserves another
   62. Sai một ly đi một dặm
   A miss is as good as a mile
   63. Thắng làm vua thua làm giặc
   Losers are always in the wrong
   64. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ
   Laughing is the best medicine
   65. Miệng hùm gan sứa
   If you can’t bite, never show your teeth
   66. Tình yêu là mù quáng
   Love is blind
   67. Không có lửa sao có khói
   Where there’s smoke, there’s fire
   68. Việc gì qua rồi hãy cho qua
   Let bygones be bygones
   69. Gieo gió ắt gặp bảo
   We reap what we sow
   70. Nhất cửa lưỡng tiện
   To kill two birds with one stone
   71. Thuốc đắng dã tật
   Bitter pills may have blessed effects
   72. Chết vinh còn hơn sống nhục
   Better die on your feet than live on your knees
   73. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
   United we stand, divided we fall
   74. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
   Birds have the same feather stick together
   75. Có công mài sắt có ngày nên kim
   Practice makes perfect
   76. Đừng bao giờ bỏ cuộc
   Never say die up man try
   77. Uống nước nhớ nguồn
   When you eat a fruit, think of the man who planted the tree
   78. Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng
   All that glitters is not gold
   79. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai
   Never put off tomorrow what you can do today
   80. Thả con tép bắt con tôm
   To set a sprat to catch a mackerel
   81. Thà trễ còn hơn không
   Better late than never
   82. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
   Travel broadens the mind
   83. Không hơn không kém
   No more no less
   84. Được ăn cả ngã về không
   Sink or swim
   85. Được đồng nào hay đồng đó
   To live from hand to mouth
   86. Được voi đòi tiên
   To give him an inch, he will take a yard
   87. Được cái này thì mất cái kia
   You can’t have it both ways
   88. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng
   A good wife makes a good husband
   89. Nhìn việc biết người
   A man is known by the company he keeps
   90. Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng
   A good name is sooner lost than won
   91. Tốt danh hơn tốt áo
   A good name is better than riches
   92. Nhân hiền tại mạo
   A good face is a letter of recommendation
   93. Đầu xuôi đuôi lọt
   A good beginning makes a good ending
   94. Vàng thật không sợ lửa
   A clean hand needs no washing
   95. Thất bại là mẹ thành công
   The failure is the mother of success
   96. Chạy trời không khỏi nắng
   The die is cast
   97. Chết là hết
   Death pays all debts
   98. Xanh vỏ đỏ lòng
   A black hen lays a white egg
   99. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương
   Time cure all pains
   100. Có tiền mua tiên cũng được
   Money talks
   101. Họa vô đơn chí
   Misfortunes never come alone.
   102. Cây ngay không sợ chết đứng
   A clean hand wants no washing.
   103. Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi
   Money is a good servant but a bad master
   104. Trẻ mãi không già
   As ageless as the sun
   105. Giống nhau như 2 giọt nước
   As alike as two peas
   106. Xưa như quả đất
   As accient as the sun
   107. Khi nào có dịp
   As and when
   108. Đen như mực
   As black as coal
   109. Không tệ như mọi người nghĩ
   To be not as black as it is painted
   110. Rõ như ban ngày
   As clear as daylight
   111. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
   Love can’t be forced
   112. Sau cơn mưa trời lại sáng
   After rain comes fair weather
   113. Thua keo này ta bày keo khác
   Better luck next time

   Trở lại